• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 11/11/2020
  • Ngày có hiệu lực: 11/11/2020
Báo cáo 282/BC-UBND, Thực trạng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020
Số ký hiệu 282/BC-UBND Ngày ban hành 11/11/2020
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 11/11/2020
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Người ký Nguyễn Văn Khước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực