• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 27/11/2020
  • Ngày có hiệu lực: 27/11/2020
Quyết định số 2935/QĐ-UBND, Ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, dịch vụ công, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và qui chế kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của địa phương.
Số ký hiệu 2935/QĐ-UBND Ngày ban hành 27/11/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 27/11/2020
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Người ký Nguyễn Văn Khước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực