• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 20/11/2020
  • Ngày có hiệu lực: 20/11/2020
Quy chế phối hợp giữa CCKL vùng I và CCKL tỉnh VP trong hoạt động quản lý NN và thi hành pháp luật về LN trên địa bàn tỉnh VP giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu 269/QCPH/KLV1-KLVP Ngày ban hành 20/11/2020
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 20/11/2020
Cơ quan ban hành Đơn vị trực thuộc Sở Người ký Nguyễn Việt Hùng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực