• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/12/2020
  • Ngày có hiệu lực: 01/12/2020
Thông báo và dự báo khí hậu mùa XII, I, II năm 2020/2021
Số ký hiệu Thông báo và dự báo khí hậu mùa XII, I, II năm 2020/2021 Ngày ban hành 01/12/2020
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 01/12/2020
Cơ quan ban hành Bộ - Ngành Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực