• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 08/12/2020
  • Ngày có hiệu lực: 08/12/2020
V/v thông báo lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021
Số ký hiệu 9233/UBND-NN3 Ngày ban hành 08/12/2020
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 08/12/2020
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Người ký Lê Văn Thanh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực