• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/12/2020
  • Ngày có hiệu lực: 31/12/2020
Kế hoạch số 9307/KH-BNN-CBTTNS, Kế hoạch Phát triển thị trường và xúc tiến thương mại nông sản năm 2021
Số ký hiệu 9307/KH-BNN-CBTTNS Ngày ban hành 31/12/2020
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 31/12/2020
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và PTNT Người ký Lê Minh Hoan
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực