• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 05/01/2021
  • Ngày có hiệu lực: 05/01/2021
Quyết định phê duyệt danh mục kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi của các Công ty TNHHMTV thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2021
Số ký hiệu 03/QĐ-UBND Ngày ban hành 05/01/2021
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 05/01/2021
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Người ký Nguyễn Văn Khước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực