• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 14/01/2021
  • Ngày có hiệu lực: 14/01/2021
Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021
Số ký hiệu 15/QĐ-SNN&PTNT Ngày ban hành 14/01/2021
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 14/01/2021
Cơ quan ban hành Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc Người ký Nguyễn Quốc Huy
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực