• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 22/01/2021
  • Ngày có hiệu lực: 22/01/2021
V/v chuẩn bị lấy nước đợt 2 chuẩn bị gieo cấy vụ Đông Xuân năm 2020-2021
Số ký hiệu 150/CĐ-TCTL-QLCT Ngày ban hành 22/01/2021
Loại văn bản Công điện Ngày có hiệu lực 22/01/2021
Cơ quan ban hành   Người ký Nguyễn Văn Tỉnh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực