• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 05/02/2021
  • Ngày có hiệu lực: 05/02/2021
Công văn số 899/UBND-NN1, V/v tăng cường lấy nước đảm bảo phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021
Số ký hiệu 899/UBND-NN1 Ngày ban hành 05/02/2021
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 05/02/2021
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Người ký Lê Văn Thanh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực