• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 26/05/2021
  • Ngày có hiệu lực: 26/05/2021
Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Sở Nông nghiệp & PTNT
Số ký hiệu 99A/QĐ-SNN&PTNT Ngày ban hành 26/05/2021
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 26/05/2021
Cơ quan ban hành Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực