• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/07/2021
  • Ngày có hiệu lực: 28/07/2021
Quyết định về điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 18/7/2021, về một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.
Số ký hiệu 2011/QĐ-UBND Ngày ban hành 28/07/2021
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 28/07/2021
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Người ký Vũ Việt Văn
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực