Cơ quan ban hành

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/10/2021
  • Ngày có hiệu lực: 15/10/2021
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
Số ký hiệu 78/KH-SNN&PTNT Ngày ban hành 15/10/2021
Loại văn bản Kế hoạch của sở Ngày có hiệu lực 15/10/2021
Cơ quan ban hành Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc Người ký Nguyễn Quốc Huy
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực