• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 13/11/2021
  • Ngày có hiệu lực: 13/11/2021
VĂn bản số 524/VP-HCC1, V/v thực hiện Văn bản 10052/UBND-VX3 của UBND tỉnh về triển khai phần mềm một cửa, dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới
Số ký hiệu 524/VP-HCC1 Ngày ban hành 13/11/2021
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 13/11/2021
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Người ký Nguyễn Tiến Hạnh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực