• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 03/12/2021
  • Ngày có hiệu lực: 03/12/2021
Quán triệt kết luận tại HN TW 4, khóa XIII và bổ sung nội dung kiểm điểm năm
Số ký hiệu 170-CV/ĐU Ngày ban hành 03/12/2021
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 03/12/2021
Cơ quan ban hành   Người ký Trần Thanh Hải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực