• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 08/05/2006
  • Ngày có hiệu lực: 08/05/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 22/07/2016
Quy định chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các đại lý, mua, bán, gia côngvà quá cảnh hàng hoá với nước ngoài
Số ký hiệu 32/2006/TT-BNN Ngày ban hành 08/05/2006
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 08/05/2006
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và PTNT Người ký
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực 22/07/2016