• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 22/10/2008
  • Ngày có hiệu lực: 22/10/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 22/07/2016
V/v Tổ chức thực hiện Chỉ thị phát động thi đua và Thông tư hướng dẫn khen thưởng hàng năm của Bộ
Số ký hiệu 6143/BNN-TCCB Ngày ban hành 22/10/2008
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 22/10/2008
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và PTNT Người ký
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực 22/07/2016