• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 21/01/2009
  • Ngày có hiệu lực: 21/01/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 22/07/2016
Hướng dẫn nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên chuyên môn, kỹ thuật ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn công tác trên địa bàn cấp xã
Số ký hiệu 04/2009/TT-BNN Ngày ban hành 21/01/2009
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 21/01/2009
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và PTNT Người ký
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực 22/07/2016