• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 11/12/2015
  • Ngày có hiệu lực: 11/12/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 22/07/2016
Thông tư số: 07/2015/TT-BNV của Bộ nội vụ ngày 11/12/2015, Quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành Nông nghiệp & PTNT
Số ký hiệu số: 07/2015/TT-BNV Ngày ban hành 11/12/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 11/12/2015
Cơ quan ban hành Bộ Nội Vụ Người ký
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực 22/07/2016