• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 15/06/2016
  • Ngày có hiệu lực: 15/06/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 22/07/2016
Văn bản số 118/BVTV-KD ngày 15/6/2016, về việc Nhân nuôi sâu hại
Số ký hiệu 118/BVTV-KD Ngày ban hành 15/06/2016
Loại văn bản Văn bản khác Ngày có hiệu lực 15/06/2016
Cơ quan ban hành Đơn vị trực thuộc Sở Người ký
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực 22/07/2016