• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 18/07/2008
  • Ngày có hiệu lực: 18/07/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 22/07/2016
Kế hoạch Thực hiện Thông báo số: 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính Trị về tình hình giải quyết KNTC từ năm 2006 cho đến nay và giải pháp trong thời gian tới; Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh số: 37-CTr/TU ngày 02/6/2008; Kế hoạch 2827/KH-UBND ngày 26/6/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Số ký hiệu 637 /KH - NN&PTNT Ngày ban hành 18/07/2008
Loại văn bản Kế hoạch của sở Ngày có hiệu lực 18/07/2008
Cơ quan ban hành Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc Người ký
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực 22/07/2016