• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 23/05/2011
  • Ngày có hiệu lực: 23/05/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 22/07/2016
Kế hoạch Số 89/KH-DU, Nghiên cứu, quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ KCCQ tỉnh lần thứ XV ( Nhiệm kỳ 2010 – 2015 )
Số ký hiệu 89/KH-ĐU Ngày ban hành 23/05/2011
Loại văn bản Kế hoạch của sở Ngày có hiệu lực 23/05/2011
Cơ quan ban hành Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc Người ký
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực 22/07/2016