• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 15/11/2012
  • Ngày có hiệu lực: 15/11/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 22/07/2016
Kế hoạch Số: 975/KH-HĐTD, Ngày 15 tháng 11 năm 2012 Tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT năm 2012
Số ký hiệu Số: 975/KH-HĐTD Ngày ban hành 15/11/2012
Loại văn bản Kế hoạch của sở Ngày có hiệu lực 15/11/2012
Cơ quan ban hành Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc Người ký
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực 22/07/2016