• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 23/08/2013
  • Ngày có hiệu lực: 23/08/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 22/07/2016
Kế hoạch Số:21/KH-SNN&PTNT ngày 23 tháng 8 năm 2013 Triển khai thực hiện Quyết định 2089/QĐ-CT về hỗ trợ sản xuất trồng trọt vụ Đông năm 2013
Số ký hiệu Số:21/KH-SNN&PTNT Ngày ban hành 23/08/2013
Loại văn bản Kế hoạch của sở Ngày có hiệu lực 23/08/2013
Cơ quan ban hành Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc Người ký
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực 22/07/2016