• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 28/04/2014
  • Ngày có hiệu lực: 28/04/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 22/07/2016
Kế hoạch số 21/KH-SNN&PTNT ngày 28/7/2014 của Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc về thi tuyển viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT năm 2014
Số ký hiệu 21/KH-SNN&PTNT Ngày ban hành 28/04/2014
Loại văn bản Kế hoạch của sở Ngày có hiệu lực 28/04/2014
Cơ quan ban hành Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc Người ký
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực 22/07/2016