• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 26/08/2014
  • Ngày có hiệu lực: 26/08/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 22/07/2016
Kế hoạch 25/KH-SNN&PTNT ngày 26/8/2014 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc triển khai thực hiện QĐ 2288/QĐ-CT của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt và cấp kinh phí hỗ trợ SX trồng trọt vụ Đông năm 2014
Số ký hiệu 25/KH-SNN&PTNT Ngày ban hành 26/08/2014
Loại văn bản Kế hoạch của sở Ngày có hiệu lực 26/08/2014
Cơ quan ban hành Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc Người ký
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực 22/07/2016