• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 27/02/2015
  • Ngày có hiệu lực: 27/02/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 22/07/2016
Kế hoạch số 03/KH-SNN&PTNT ngày 27/02/2015 của Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc về việc Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Nông nghiệp & PTNT lần thứ IV năm 2015
Số ký hiệu 03/KH-SNN&PTNT Ngày ban hành 27/02/2015
Loại văn bản Kế hoạch của sở Ngày có hiệu lực 27/02/2015
Cơ quan ban hành Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc Người ký
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực 22/07/2016