• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 14/05/2015
  • Ngày có hiệu lực: 14/05/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 22/07/2016
Báo cáo số 53/BCSNN&PTNT ngày 14/5/2015 của Sở Nông nghiệp & PTNT báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng 5 năm ( 2010-2015) và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm ( 2015-2020)
Số ký hiệu 53/BC-SNN&PTNT Ngày ban hành 14/05/2015
Loại văn bản Báo cáo của Sở Ngày có hiệu lực 14/05/2015
Cơ quan ban hành Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc Người ký
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực 22/07/2016