• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 21/10/2015
  • Ngày có hiệu lực: 21/10/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 22/07/2016
Báo cáo số:195/BC-SNN&PTNT ngày 21 tháng 10 năm 2015, Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2015
Số ký hiệu Số: 195/BC-SNN&PTNT Ngày ban hành 21/10/2015
Loại văn bản Báo cáo của Sở Ngày có hiệu lực 21/10/2015
Cơ quan ban hành Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc Người ký
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực 22/07/2016