• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 11/11/2015
  • Ngày có hiệu lực: 11/11/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 22/07/2016
Báo cáo số:209/BC-SNN&PTNT ngày 11 tháng 11 năm 2015, Tổng kết vụ Đông Xuân 2014-2015 Kế hoạch săn xuất vụ Đông Xuân 2015-2016
Số ký hiệu Số: 209/BC-SNN&PTNT Ngày ban hành 11/11/2015
Loại văn bản Báo cáo của Sở Ngày có hiệu lực 11/11/2015
Cơ quan ban hành Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc Người ký
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực 22/07/2016