• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 20/11/2015
  • Ngày có hiệu lực: 20/11/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 22/07/2016
Báo cáo số: 217/BC-SNN&PTNT ngày 20 tháng 11 năm 2015, Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng (Từ 01/6/2006 đến 31/8/2015)
Số ký hiệu Số: 217/BC-SNN&PTNT Ngày ban hành 20/11/2015
Loại văn bản Báo cáo của Sở Ngày có hiệu lực 20/11/2015
Cơ quan ban hành Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc Người ký
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực 22/07/2016