• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 03/12/2015
  • Ngày có hiệu lực: 03/12/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 22/07/2016
Báo cáo số: 229/BC-SNN&PTNT ngày 03/12/2015, Tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2015.
Số ký hiệu Số: 229/BC-SNN&PTNT Ngày ban hành 03/12/2015
Loại văn bản Báo cáo của Sở Ngày có hiệu lực 03/12/2015
Cơ quan ban hành Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc Người ký
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực 22/07/2016