• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/01/2008
  • Ngày có hiệu lực: 17/01/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 17/01/2018
Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2007 và triển khai nhiệm vụ năm 2008 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số ký hiệu 09/TB-VPCP Ngày ban hành 17/01/2008
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 17/01/2008
Cơ quan ban hành Chính phủ Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 17/01/2018