• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 21/04/2010
  • Ngày có hiệu lực: 21/04/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 21/04/2018
Công điện thủ tướng chính phủ điện
Số ký hiệu 615/TTG - KTN Ngày ban hành 21/04/2010
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 21/04/2010
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 21/04/2018