• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 09/05/2012
  • Ngày có hiệu lực: 09/05/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 09/05/2018
Thông báo Số: 169/TB-VPCP Ý kiến kết luận của phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị trực tuyến về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Số ký hiệu Số: 169/TB-VPCP Ngày ban hành 09/05/2012
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 09/05/2012
Cơ quan ban hành Văn phòng chính phủ Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 09/05/2018