• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 10/11/2015
  • Ngày có hiệu lực: 17/11/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 17/11/2018
Nghị quyết số: 98/2015/QH13, về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016
Số ký hiệu Số: 98/2015/QH13 Ngày ban hành 10/11/2015
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 17/11/2015
Cơ quan ban hành Quốc hội Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 17/11/2018