• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 23/09/2009
  • Ngày có hiệu lực: 23/09/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 23/09/2019
Nghị quyết về cơ chế, chính sách giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản
Số ký hiệu 48/NQ-CP Ngày ban hành 23/09/2009
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 23/09/2009
Cơ quan ban hành Chính phủ Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 23/09/2019