• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 19/05/2011
  • Ngày có hiệu lực: 19/05/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 19/05/2018
Nghị quyết Số 80/NQ-CP, Về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020
Số ký hiệu 80/NQ-CP Ngày ban hành 19/05/2011
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 19/05/2011
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 19/05/2018