• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/07/2009
  • Ngày có hiệu lực: 28/07/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 28/07/2019
Về điều chỉnh nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2009
Số ký hiệu 02/2009/NQ-HĐND Ngày ban hành 28/07/2009
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 28/07/2009
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 28/07/2019