• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 22/12/2010
  • Ngày có hiệu lực: 22/12/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 22/12/2018
Về việc cấp bù kinh phí miễn thuỷ lợi phí và hỗ trợ phí dịch vụ thuỷ lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu 33/2010/NQ-HĐND Ngày ban hành 22/12/2010
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 22/12/2010
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 22/12/2018