• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 09/04/2011
  • Ngày có hiệu lực: 19/04/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 19/04/2018
Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND, Về hỗ trợ phát triển đường giao thông nội đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011- 2020
Số ký hiệu 02/2011/NQ-HĐND Ngày ban hành 09/04/2011
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 19/04/2011
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 19/04/2018