• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 19/12/2011
  • Ngày có hiệu lực: 29/12/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 29/12/2018
Nghị Quyết số 29/2011/NQ-HĐND Về chương trình kiên cố hóa kênh mương và Bê tông hóa mặt bờ kênh loại I, II giai đoạn 2012-2015
Số ký hiệu 29/2011/NQ-HĐND Ngày ban hành 19/12/2011
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 29/12/2011
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 29/12/2018