• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 19/12/2011
  • Ngày có hiệu lực: 29/12/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 29/12/2018
Nghị Quyết số 30/2011/NQ-HĐND Về việc hỗ trợ bằng đất cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp
Số ký hiệu 30/2011/NQ-HĐND Ngày ban hành 19/12/2011
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 29/12/2011
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 29/12/2018