• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 19/07/2012
  • Ngày có hiệu lực: 02/08/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 02/08/2018
Nghị quyết Số: 53/2012/NQ-HĐND Ngày 19 tháng 7 năm 2012 Về cơ chế hỗ trợ phát triển trồng trọt sản xuất hàng hóa tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012- 2015
Số ký hiệu Số: 53/2012/NQ-HĐND Ngày ban hành 19/07/2012
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 02/08/2012
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 02/08/2018