• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 02/01/1998
  • Ngày có hiệu lực: 02/01/1998
  • Ngày hết hiệu lực: 02/01/2018
Về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản
Số ký hiệu 01/1998/CT-TTg Ngày ban hành 02/01/1998
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 02/01/1998
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 02/01/2018