• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/02/2008
  • Ngày có hiệu lực: 28/02/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 28/02/2018
Về việc tăng cường công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị
Số ký hiệu 09/2008/CT-TTg Ngày ban hành 28/02/2008
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 28/02/2008
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 28/02/2018