• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 23/02/2012
  • Ngày có hiệu lực: 23/02/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 23/02/2018
Chỉ thị số: 06/CT-TTg Về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012
Số ký hiệu 06/CT-TTg Ngày ban hành 23/02/2012
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 23/02/2012
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 23/02/2018