Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 41 văn bản

Nghị định 04/2020/NĐ-CP

Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính

Ngày ban hành: 03/01/2020

Ngày có hiệu lực: 18/02/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị định 35/2019/NĐ-CP

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp

Ngày ban hành: 25/04/2019

Ngày có hiệu lực: 25/04/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị định 06/2019/NĐ-CP

Nghị định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thự thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

Ngày ban hành: 22/01/2019

Ngày có hiệu lực: 22/01/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị định 01/2019/NĐ-CP

Nghị định về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

Ngày ban hành: 01/01/2019

Ngày có hiệu lực: 01/01/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị định 156/2019/NĐ-CP

Nghị định số 156/2019/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Ngày ban hành: 16/11/2018

Ngày có hiệu lực: 16/11/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị định 15/2018/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

Ngày ban hành: 02/02/2018

Ngày có hiệu lực: 02/02/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị định 04/2015/NĐ-CP

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày ngày 09/01/2015 về việc Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày ban hành: 09/01/2015

Ngày có hiệu lực: 25/02/2015

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Nghị định Số: 210/2013/NĐ-CP

Nghị định Số: 210/2013/NĐ-CP, ngày 19 tháng 12 năm 2013 Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Ngày ban hành: 19/12/2013

Ngày có hiệu lực: 19/12/2013

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Nghị quyết 48/NQ-CP

Nghị quyết về cơ chế, chính sách giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản

Ngày ban hành: 23/09/2009

Ngày có hiệu lực: 23/09/2009

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo trên Sở 09/TB-VPCP

Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2007 và triển khai nhiệm vụ năm 2008 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày ban hành: 17/01/2008

Ngày có hiệu lực: 17/01/2008

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực