Cơ quan ban hành

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 13 văn bản

Nghị quyết 80/NQ-CP

Nghị quyết Số 80/NQ-CP, Về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020

Ngày ban hành: 19/05/2011

Ngày có hiệu lực: 19/05/2011

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo trên Sở 615/TTG - KTN

Công điện thủ tướng chính phủ điện

Ngày ban hành: 21/04/2010

Ngày có hiệu lực: 21/04/2010

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị định 179/2004/NĐ-CP

Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Ngày ban hành: 21/10/2005

Ngày có hiệu lực: 21/10/2005

Tình trạng hiệu lực: Không rõ