Cơ quan ban hành

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 25 văn bản

Hướng dẫn trên sở 272/TCLN-VP

Hướng dẫn số 272/TCLN-VP ngày 8/3/2016, Hướng dẫn tạm thời các bước cập nhật dữ liệu và kết xuất BC trên máy tính bằng phần mềm Theo dõi DBR và ĐLN

Ngày ban hành: 08/03/2016

Ngày có hiệu lực: 08/03/2016

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Hướng dẫn trên sở 394/HD-BCĐ

Hướng dẫn số 394/HD-BCĐ ngày 24/02/2016, HD rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ theo Hướng dẫn số 1914/HD-VP ngày 16/7/2015 của VP BCĐ quốc gia 1237

Ngày ban hành: 24/02/2016

Ngày có hiệu lực: 24/02/2016

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thông tư 45/2001/TTLT/BTC-BKHCNMT

Hướng dẫn một số chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Ngày ban hành: 18/06/2001

Ngày có hiệu lực: 18/06/2001

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thông tư 75/2000/TT-BNN-KHCN

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Ngày ban hành: 17/07/2000

Ngày có hiệu lực: 17/07/2000

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thông tư 02/LB-TT

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt

Ngày ban hành: 25/01/1994

Ngày có hiệu lực: 25/01/1994

Tình trạng hiệu lực: Không rõ